Jak działa system HHP?

Masaż andulacyjny – zasada działania

Produkcja energii w komórkach

Andulacja generuje elektryczne mikroprądy, które pobudzają produkcję ATP
(adenozynotrifosforan; podstawowa cząsteczka będąca nośnikiem energii dla
komórek naszego organizmu). Ten proces zapewnia, że ilość energii w naszych komórkach jest większy, co z kolei pozytywnie wpływa na nasze narządy, a tym samym na nasze zdrowie.

Tłumienie sygnałów bólu

Andulacja uruchamia wewnętrzne procesy neurofizjologiczne i hormonalne,
które dominują nad sygnałami bólu. Sygnały neurofizjologiczne powodują
rozpraszanie impulsów bólu. W wyniku tego wzrasta Liczba pozytywnych sygnałów, docierających do mózgu. Działanie hormonalne to wpływ na produkcję endorfin które jako hormon szczęścia są naturalnym środkiem przeciwbólowym dla mózgu.

Stymulacja układu krążenia

Wiele problemów zdrowotnych zaczyna się od złego krążenia krwi (siedzący
tryb życia, brak ruchu). Kiedy krążenie krwi jest niewystarczające, proces
odżywiania komórkowego jest utrudniony i stajemy się zmęczeni i chorzy.
Poszczególne organy wewnętrzne otrzymują coraz mniej składników odżywczych, jednym z objawów są silne zmarszczki jako brak składników dla skóry. Andulacja poprzez wibracje przenikające ciało pobudza układ krwionośny. Składniki odżywcze docierają do najdalszych zakamarków naszego ciała. Czujemy się zdrowsi, lepiej wyglądamy, mamy więcej energii.

Uruchomienie mechanizmów wewnętrznych

Fizyczne rozluźnienie.
Obciążająca praca fizyczna powoduje napięcia mięśniowe w organizmie.
Dotknięte tym napięciem mięśnie przyjmują mniej substancji odżywczych. Andulacja rozszerza naczynia krwionośne i poprawia dopływ krwi do mięśni. Substancje odżywcze są ponownie absorbowane, a napięcie zostaje zredukowane.
Odprężenie psychiczne
Stres ma negatywny wpływ na nasz system nerwowy. Andulacja przywraca równowagę wspomagając wydzielanie endorfin, które są pozytywnym sygnałem dla mózgu. A to zmniejsza stres.

Stymulacja układu krążenia

Sprawny i wydajny układ limfatyczny jest nie tylko integralnym składnikiem systemu odpornościowego, ale także decyduje o szybkości usuwania produktów przemian metabolicznych. Regularna stymulacja poprawia system immunologiczny i metabolizm.

Podstawy naukowe masażu andulacyjnego

Specjalnie dobrane mechaniczne wibracje w połączeniu z podczerwienią (andulacja) oddziaływują na organizm na cztery sposoby:

  1. Wibracje są odbierane przez zakończenia nerwowe (receptory) znajdujące się w naszej skórze, które przekazują sygnały elektryczne w głąb komórek naszego ciała. Powodują one zmianę różnicy potencjału na powierzchni błony komórkowej. Zwiększając wartość potencjału dodatniego na zewnątrz komórki, zmuszają ją do wyrównania tego potencjału. W ten sposób, komórka dąży do zachowania równowagi potencjałów elektrycznych. Ponieważ komórki wykonują swoją pracę dzięki wymianie jonowej, muszą w tym wypadku pobrać więcej energii z zewnątrz oraz pozbyć się produktów przemiany na zewnątrz błony komórkowej.  Masaż andulacyjny stymuluje odżywianie i regenerację na poziomie komórkowym.
  1. Przemiana impulsów mechanicznych w elektryczne odbywa się dzięki układowi nerwowemu. Informacje te trafiają do rdzenia kręgowego a stamtąd do mózgu. Sygnały trafiają do mózgu włóknami nerwowymi. Odczucia przyjemne przekazywane są włóknami nerwowymi A-beta, a odczucia negatywne (ból) włóknami A-delta, oraz typu C, które są cieńsze i wolniejsze od poprzednich.  W rdzeniu kręgowym (istota galaretowata) informacje te są filtrowane i przekazywane do mózgu. Szybciej do mózgu trafiają informacje z włókien nerwowych A-beta (odczucia przyjemne) niż z A-delta (odczucia nieprzyjemne). Stymulując receptory odpowiednio dobranymi częstotliwościami poprzez andulatory, dostarczamy do mózgu więcej sygnałów odbieranych jako przyjemne. Powoduje to, odczucie mniejszego bólu, w niektórych przypadkach ból znika całkowicie. (Mowa cały czas o bólu stałym, chronicznym, bólu przewlekłym, a nie o bólu ostrym, chwilowym).

Generowane przez andulatory zmienne częstotliwości nie pozwalają organizmowi przyzwyczaić się do bodźców zewnętrznych, tym dłużej możemy stymulować organizm pozytywnymi sygnałami i tym dłużej mózg może produkować endorfiny, które są naturalnym hormonem przeciwbólowym.

Dodatkowe odziaływanie promieniami podczerwieni potęguje to odczucie.

 

  1. Każda komórka wchodząca w skład organów wewnętrznych potrzebuje energii do przemiany matabolicznej. Nośnikiem tej energii są cząsteczki ATP (adenozynotrójfosforan). W 1982r. Cheng N, Van Hoof H, przeprowadzili i opublikowali wyniki badań nad wpływem stymulowania organizmu mikroprądami a produkcją cząsteczek ATP. Cheng N, Van Hoof H, Bockx E et al.: The effects of electric currents on ATP generation, protein synthesis, and membrane transport of rat skin – Clin Orthop Relat Res, 1982, 171: pp.264-272  https://frequencyspecific.com/wp-content/uploads/2016/04/Cheng-1982.pdf

Uzyskali nawet 500% wzrost ilości tych cząsteczek.

Oznacza to, że wszystkie komórki otrzymują większą ilość energii potrzebnej do dalszych przemian anabolicznych i katabolicznych.

  1. Jednym z najważniejszych białek stanowiących budulec naszego organizmu jest kolagen. Występuje w kilkunastu typach (część nie jest jeszcze poznana). Jest odpowiedzialny za wygląd naszej skóry, ostrość wzroku, elastyczność naczyń krwionośnych, gojenie się ran, elastyczność tkanki łącznej stawów. Jego ubytek prowadzi do ciężkich schorzeń. Kolagen ma właściwości piezoelektryczne. Kiedy jesteśmy aktywni ruchowo, (chodzimy, biegamy, jedziemy tramwajem) zostajemy poddani wibracjom. Włókna kolagenu rozciągają się i kurczą powodując generowanie mikroprądów. Jedna z teorii głosi, że właściwa ilość, struktura i gęstość kolagenu jest uzależniona od ilości mikroprądów wytwarzanych przez nasz organizm.

Udowodniono, że stymulowanie kolagenu mikroprądami przyspiesza regenerację tkanki łącznej oraz kości. Produkcja kolagenu jest uzależniona w 80% od tego piezoelektrycznego efektu.