Wpływ masażu wibracyjnego na ciśnienie krwi i tętno – badania pilotażowe

Autor: Dawid Mucha Materiał i metody badań Badania prowadzono w grupie 10 mężczyzn w wieku 50-60 lat, poddawanych zabiegom masażu wibracyjnego przez okres 12 dni. Badania przeprowadzono w miesiącu kwietniu 2014 roku w gabinecie rehabilitacji w Krakowie w obecności mgr fizjoterapii w godzinach popołudniowych. Masaż wibracyjny wykonywany był HHP System Andulacji Leczniczej (ryc. 1). Andullacja to nazwa własna specyficznej metody terapii masażowej mająca na celu generowanie wibracji współczulnych, przy czym wibracje te mogą być przystosowane do obrazu klinicznego lub objawów za pomocą szerokiego i modulowanego zakresu częstotliwości. Andullacja jako nowa biofizyczna terapia, bazuje na wprowadzaniu wszelkich płynów w organizmie w drgania, co długofalowo pobudza naturalne mechanizmy lecznicze organizmu. Przy tym jest to terapia delikatna, przyjemna i bez skutków ubocznych. Niektóre chroniczne choroby mają wspólne podłoże powstawania. Ich negatywne skutki związane są ze zwiększonym napięciem tkanki, z zaburzeniami metabolizmu, brakiem przepływu krwi i drenażem limfatycznym. Autonomiczny układ nerwowy jest niezrównoważony i powstaje błędne koło przewlekłego bólu. Poprzez połączone działanie ciepła podczerwienii i sterowanych drgań rezonansowych zostaje pobudzone ukrwienie i rozluźnienia ciała. W obszarach dotkniętych urazem rozszerzają się przestrzenie międzykręgowe i ustępuje nacisk na nerwy, powoduje to znaczące a przede wszystkim długotrwałe zmniejszenie bólu. Terapia Andullacyjna poprzez głębokie i szerokie działanie ma pozytywny wpływ na poziom cukru we krwi oraz na ciśnienie. Przed przystąpieniem do masażu wibracyjnego badani przez 15 minut odpoczywali na łóżku wibracyjnym w pozycji leżącej. Przed rozpoczęciem masażu oraz po jego zakończeniu u badanych dokonano pomiarów ciśnienia krwi i tętna ciśnieniomierzem naramiennym Omron Classic. Pomiary były wykonywane w pozycji siedzącej. Obliczono średnie arytmetyczne, odchylenia standardowe, wartości minimalne i maksymalne dla ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i tętna mierzonego przed i po zabiegach masażu wibracyjnego. Wnioski 1. W pierwszych sześciu pomiarach wystąpiły wahania średnich wartości ciśnienia skurczowego krwi przed i po masażu wibracyjnym. Od siódmego zabiegu średnie wartości ciśnienia skurczowego krwi po zabiegu były nieznacznie niższe, niż wartości uzyskane przed zabiegiem masażu wibracyjnego. 2. Po zabiegach masażu wibracyjnego zaobserwowano tendencję do obniżania się średnich wartości ciśnienia rozkurczowego w stosunku do wartości uzyskanych przez masażem. 3. Po zabiegach masażu wibracyjnego zaobserwowano tendencję do obniżania się średnich wartości tętna w stosunku do wartości uzyskanych przez masażem.