Jak ta technologia działa ?

Jeśli komórka jest zdrowa, ciało człowieka również jest zdrowe!

By zrozumieć jak działają nasze produkty, ważne jest by wiedzieć, co dzieje się w naszym organizmie. Nawet najmniejsza żyjąca jednostka naszego ciała jest prawdziwym naturalnym arcydziełem. Ciało ma ponad 50 miliardów komórek, a każda poszczególna komórka zbudowana jest tak, że procesy energetyczne są niezbędne do utrzymania jej konstrukcji w dobrym stanie. Komórka umiera z braku energii. Kiedy komórka ma wystarczającą ilość energii, powinna być zdrowa, co odzwierciedla się w konkretnym organie. Co więcej, poprawne funkcjonowanie organów jest warunkiem koniecznym by nasz ogranizm cieszył się zdrowiem.

Mitochondrium: fabryka energetyczna naszego ciała

Mitochondria są bardzo małe, takie jak bakterie i znajdują się w prawie wszystkich komórkach ciała. Mitochondria są szczególnie liczne w komórkach o wysokim zaopatrzeniu energetycznym np. mięśniowych, nerwowych i czuciowych.

Jaką rolę pełni mitochondrium?

Jako fabryka energetycznych ciała, ich zadaniem jest wchłonąć odpady pochodzące z odżywiania i przemienić je w energię. Adenozynotrójfosforan (ATP), cząsteczka bogata w energię, jest tworzona i przechowywana do dalszego użycia w wewnętrznej błonie mitochondrium.

Jak komórka może produkować energię?

Z reguły, wewnętrzna strona komórki ma ładunek dodatni, w przeciwieństwie do zewnętrznej strony. Nośniki ładunków (jony) są nierównomiernie rozłożone po wewnętrznych i zewnętrznych ścianach komórki. W tym przypadku występuje różnica ładunków: tzw. ‘potencjał błony komórkowej’ (-70mv). Ten potencjał może być utrzymany tylko poprzez czynne procesy, które pochłaniają energię. W konsekwencji, każda pojedyncza komórka potrzebuje energii, żeby chronić swoje życie. Z braku energii potencjał ten spada, a komórka umiera.

Czynniki mające negatywny skutek dla energii komórkowej

Niezdrowa żywność

Wiek

Stres i wypalenie

Środowisko

Czynniki wpływające na energię komórek

Komórki naszego ciała odnawiają się regularnie. Utworzona jest identyczna kopia poprzedniej komórki wyposażona we wszystko, co jest jej niezbędne do życia. Jest to bardzo delikatny proces, bardzo wrażliwy również na ingerencję. Czynniki środowiska, złe odżywianie i brak ruchu zmuszają komórkę do ciężkiej pracy. Zdolność komórek do produkcji energii i regeneracji zmniejsza się, a komórki tracą witalność.

Nasze nawyki życiowe mają swoje odzwierciedlenie w każdej pojedynczej komórce. Zatem mają one również wpływ na tempo procesu starzenia się oraz na zdrowie naszych organów. Tym samym, strata energii widoczna jest nie tylko w samych komórkach, ale również w generalnej utracie energii życiowej.


 

Nowa energia dla naszych komórek

Podczas używania naszych produktów, dzięki wibracjom, wytwarzane są mikroprądy elektryczne. Przez to pobudzana jest produkcja ATP, a w konsekwencji wzrasta ilość energii w naszych komórkach. Ta biologiczna energia pobudza procesy regeneracyjne, wzmacnia naturalne funkcje fizyczne i pobudza metabolizm. Przez to ułatwiona jest regeneracja przez długi okres czasu.

Funkcjonowanie naszych produktów oparte jest na tej zasadzie. Wibracje charakteryzują się niskimi częstotliwościami, których amplitudy i częstotliwości są stochastycznie modulowane. Co więcej, przynosi to podczerwony efekt dla naszego ciała. Poddawanie bolących miejsc działaniu ciepła uzyskanego poprzez lampy podczerwone jest jedną z głównych metod używanych w fizjoterapii.

Ta innowacyjna, ale wciąż naturalna metoda należy do kategorii terapii biofizycznych, takich jak ultradźwięki, promienie podczerwone, promieniowanie UV, laser, itp. Większość tych metod ma wpływ na metabolizm, a w konsekwencji także na procesy regeneracyjne organizmu.


 

Nowa technologia o naturalnym pochodzeniu.

Przez miliony lat człowiek przystosował się do warunków ziemskiego życia. Klimat, tlen woda oraz optymalny dystans pomiędzy Ziemią a Słońcem umożliwiają przetrwanie. Wszystko to jest widoczne w naszym codziennym życiu. Chociaż inne rzeczy pozostają niewidoczne, są równie ważne. Np. nieregularne wibracje spowodowane ziemską rotacją, a także różne częstotliwości, które obejmują cały glob.

Te warunki, jak wiele innych, są ważne dla dalszego rozwoju człowieka na Ziemi. To wyjaśnia również dlaczego organizm człowieka jest tak wrażliwy na terapeutyczne metody oparte na wiązkach światła i wibracjach: od niepamiętnych czasów jesteśmy wystawieni na bodźce fizyczne, a nasze ciała wiedzą jak czerpać z nich korzyści.

Jaki jest efekt połączenia ciepła i wibracji (Andullacja) ?

Nasze czujniki stale dostarczają nam informacji i pomagają budować nasze życie na Ziemi. Jednym z udogodnień w tej kwestii jest nasza zdolność do absorbowania bodźców w formie światła czy wibracji. Nawet jeśli te bodźce są wymierzone w konkretny cel, mogą one zwiększyć produkcję energii komórkowej (ATP). Zatem jest to naturalny sposób pozyskania energii. Kolejny efekt mechanicznych wibracji nazywa się „pochłanianie sygnału”. Poprzez receptory czuciowe znajdujące się w skórze wibracje te przemieniane są w sygnały elektryczne. Zatem te bodźce mogą „pochłonąć” sygnały innych receptorów. Zdarza się to, gdy bodźce z receptorów bólowych są złagodzone. Zamierzone obniżenie fal mózgowych do innych częstotliwości, również może ułatwić relaks. Oprócz tej unikalnej technologii, tworzone jest uczucie ciepła, które wnika w głębokie warstwy skóry. Ciepło to może wzmacniać proces leczenia, ponieważ rozszerzają się naczynia krwionośne. Dlatego, irygacja krwi wzrasta, a żywienie tkanki komórkowej jest pobudzone.

Zjawisko rezonansu stochastycznego: wydajna zasada zbiegu okoliczności

Przekazywanie energii odbywa się poprzez częstotliwość w różnych, ale wyrównanych seriach o stałej intensywności i stałych powtórzeniach. Aby ciało, po krótkim czasie, nie uznało bodźców jako „znajomych”, wibracje zmieniane są przez nieregularne serie (stochastyczne). Ta zasada nazywana jest „rezonansem stochastycznym”. Nie tylko przemienność i częstotliwość amplitudy gwarantuje wydajną produkcję energii. Dodany jest również dodatkowy, chaotyczny model w celu zwiększenia pochłaniania mechanicznych czujników. Rzeczywiście, kiedy bodźce na czujnikach nie są stale odnawialne, a chłonność czujników nie jest ułatwiona, żadne dodatkowe zapasy energetyczne nie są tworzone.

Zatem koło jest zamknięte: brak energii oraz źle funkcjonujący metabolizm sprawiają, że organizm jest przewlekle chory, natomiast ukierunkowane zaopatrzenie w energię połączone z pobudzeniem metabolizmu dają szansę na złagodzenie choroby zgodnie z zasadą samo opieki.